JalanKitaBersama

"Katakanlah(Muhammad), 'Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan yakin, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik'"
(Yusuf:108)Hadith 1

Tuesday, October 27, 2009
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
متفق عليه" Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Khattab r.a katanya : " Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : - ' Dan sesungguhnya amalan-amalan itu hanya (diberi balasan sesuai niatnya). Dan, sesungguhnya setiap manusia itu memeroleh ( balasan dari ) apa yang diniatkannya. Maka barangsiapa yang berhijrah kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan RasulNya. Dan barangsiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin ia memperolehinya atau kerana seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada tujuan hijrahnya itu"Hadis tentang niat ini salah satu hadis yang merupakan inti ajaran Islam.Bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad dan Imam Syafii, bahwa dalam hadis ini tercakup sepertiga ilmu.Karena perbuatan manusia itu ada berupa perbuatan hati, perbuatan lisan dan perbuatan anggota tubuh.Dan niat adalah salah satu dari ketiga macam perbuatan tersebut.Bahkan ada riwayat dari Imam Syafii, bahwa dia mengatakan hadis ini mencakup tujuh puluh bab fiqh.Sejumlah ulama lainnya bahkan mengatakan, hadis ini merupakan sepertiga Islam.Adapun sebab keluarnya hadis ini ialah, bahwasanya ada seorang lelaki melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan akan dapat menikahi seorang wanita yang konon bernama Ummu Qais, bukan untuk mendapat keutamaan hijrah. Oleh kerananya orang itu kemudian dikenal dengan sebutan "Muhajir Ummu Qais" (orang yang berhijrah kerana Ummu Qais).


  1. niat adalah syarat diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan, dan amal ibadah apa pun hanya mendatangkan pahala jika didasari niat kerana Allah Ta'ala.

  2. pelaksanaan niat ialah pada saat dimulainya ibadah, dan tempatnya dalam hati.

  3. Ikhlas dan memurnikan niat semata-mata kerana Allah Ta'la itu dituntut pada semua amal saleh dan ibadah.

  4. Seorang mukmin akan diberi pahala atas amalnya berdasarkan kadar niatnya.

  5. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah (boleh), jika diiringi niat mencari ridha Allah, maka bisa bernilai ibadah yang berpahala.

  6. Yang membedakan antara ibadah dan perbuatan biasa adalah niat ketika melakukannya.

  7. Hadith tersebut menunjukkan bahawa niat itu pekerjaan hati, sedang iman menurut pemahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan.

Niat ikhlas

Katakanlah, "Tuhanku menyuruh aku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kAdd Imageepada Allah) pada setiap solat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadaNya. Kamu akan dikembalikan kepadaNya sebagaimana kamu diciptakan semula". (7:29)


"Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaatiNya semata-mata kerana (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)" ( 98:5)


Hijrah

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yag mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (2:218)
0 comments: